PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC DƯỠNG OHSAWA

17/06/2020

MACROBIOTICS hiểu theo từ Hy Lạp (Makrobiotos) hoặc THỰC DƯỠNG hiểu theo ngữ nghĩa Hán Việt là phương pháp hoặc nghệ thuật dưỡng sinh sống vui sống khỏe dựa vào một tri thức sâu xa về sự sống trong vũ vụ mà Giáo sư Ohsawa gọi là NGUYÊN LÝ VÔ SONG của TRẬT TỰ VŨTRỤ phát xuất từ học thuyết “Vũ Trụ Thống Nhất” và “Ầm Dương Biện Chứng” của Á Đông.

Sau nhiều năm hoạt động, Giáo sư OhsaWAa và những người theo ông đã gây dựng một phong trào Thực Dưỡng rộng lớn trên thế giới. Ở nhiều nước kể cả những nước có nền y học hiện đại tiên tiến như Mỹ, Nga, Anh, Đức, Pháp, Nhật, v.v... đã có những tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và truyền bá phương pháp này cả ở cấp chính phủ và liên chính phủ. Cách phòng và trị bệnh bằng THỰC DƯỠNG hiện đã dược Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO nhìn nhận, và thuật ngữ Macrobiotics được sử dụng càng ngày càng phổ biến trên các diễn đàn quốc tế về y học và xã hội học như là một biện pháp tích cực để giải quyết những vướng mắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và phục vụ đời sống con người.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TẬP SÁCH NÀY:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TẬP SÁCH NÀY:

Tập sách PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC DƯỠNG OHSAWA gồm 3 phần:

* Phần Một DƯỠNG SINH: trình bày lý thuyết căn bản cùng cách ăn ở hằng ngày để giữ sức khỏe và phòng tránh bệnh

* Phần Hai TRỊ BỆNH: trình bày nguyên nhân sinh bệnh và cách điều trị từng chứng bệnh, được sắp xếp theo từng hệ thống

I. BỆNH UNG THƯ

II. HỆ TIÊU HÓA

III. HỆ TUẦN HOÀN

IV. HỆ THẦN KINH

V. HỆ HÔ HẤP

VI. HỆ NỘI TIẾT

VII. HỆ SINH DỤC VÀ BÀI TIẾT

VIII. MẮT, TAI, MŨI, HỌNG

IX. TÓC, DA, XƯƠNG, GÂN

X. TRÚNG ĐỘC

XI BỆNH AIDS

*Phần Ba DƯỠNG THAI VÀ NUÔI CON: trình bày cách ăn ở khi có thai và cách nuôi con, kể cả cách điều trị những bệnh thông thường ở trẻ em.

Ba phần này có liên quan với nhau, những điều đã trình bày ở phần trước sẽ không lặp lại ở phần sau, do đó cần xem từ đầu đến cuối để nắm vững lí thuyết cũng như cách thực hành.

Phòng Và Trị Bệnh Theo Phương Pháp Thực Dưỡng Ohsawa Macrobiotics ...